מערכות סולאריות

 
אמקור אנרגיות סולריות בע"מ פתרונות מגוונים למערכות סולאריות לחימום מים:

 • מערכת תרמו-סיפון* במעגל פתוח – דוד שמש וקולט תואם.
 • מערכת תרמו-סיפון במעגל סגור - דוד עם מחליף חום וקולט תואם.
 • מערכת מאולצת ביתית במעגל פתוח או סגור - (כמפורט מטה) כאשר הדוד ממוקם נמוך מהקולט.
 • מערכת מרכזית מאולצת – חוות קולטים מרכזית, המחממת מספר דוודים או צובר מים
 
 
מערכות סולאריות לחימום ביתי
 
 

מערכות סולאריות תרמו-סיפון במעגל פתוח

 
מערכות סולארית הכוללת דוד שמש וקולט תואם, מתאימה במיוחד עבור מדינות שטופות שמש, בהן שוררים תנאי אקלים נוחים וטמפרטורות גבוהות מאפס, ואיכות המים בהן טובה – דהיינו, תכולת האבנית בהם נמוכה. זוהי המערכת הפשוטה האמינה והזולה ביותר, המתפקדת במרבית הבתים בישראל. המערכת מוכיחה את יעילותה מדי יום ומומלצת עבור התנאים המוזכרים מעלה.
 
מערכת סולארית מפרטים טכניים
 

מערכות תרמו-סיפון במעגל סגור

 
מערכת סולארית הכוללת דוד עם מחליף חום וקולט תואם, מתאימה במיוחד עבור אזורים בהם הטמפרטורות יורדות לעיתים אל מתחת לאפס או שהמים בהם "קשים" – עם תכולת אבנית גבוהה. במערכות סולאריות במעגל סגור יש הפרדה בין המים שבשימוש לבין המים הנמצאים בקולט ובמחליף החום. כך ניתן להשתמש בחומר מונע קיפאון בקולט.
 
מערכת סולארית - מפרטים טכניים
 

מערכת מאולצת ביתית, פתוחה או סגורה

 
מערכת סולארית המיועדת עבור מקרים שבהם שלא ניתן להרכיב מערכת פשוטה יותר, כמו מערכת תרמו-סיפון או מערכת מאולצת מרכזית עבור מספר משתמשים.

נרכיב מערכת מאולצת ביתית פתוחה עבור צרכן יחיד במקרים הבאים:
 • כשהדוד שמש ממוקם נמוך מהקולט ולכן לא ניתן להבטיח את פעולת התרמו-סיפון.
 • כשהצרכן מרוחק מקולט השמש - האוגר ימוקם בקרבת הצרכן וקולט השמש יותקן על הגג. קיצור המרחק בין האוגר לצרכן ימנע בזבוז מים.

מערכת מאולצת ביתית פתוחה מורכבת מדוד שמש, קולט שמש, משאבת סחרור ופיקוד תואם.

נרכיב מערכת מאולצת ביתית סגורה במקרים הבאים:
 • הטמפרטורות באזור יורדות אל מתחת לאפס - סכנה לקפיאת המים בקולטים.
 • כאשר המים באזור בעלי תכולת אבנית רבה- סכנה לסתימת הצנרת הפנימית בקולט.

 

מערכות סולאריות מרכזיות מאולצות

 
מערכות סולאריות המיועדת לחימום מים בכמויות גדולות עבור בתים משותפים, בתי מלון, בתי כלא, ברכות שחייה או כל שימוש נדרש אחר. המערכת מורכבת מחוות קולטי שמש מרכזית, המחממת דרך מחליף חום צובר מים גדול או הרבה דוודים. במערכת זו יש הפרדה בין המים שבקולטי השמש (מעגל החימום), למים במעגל הצריכה.
 
פתרונות למוסדות ציבור ולארגונים גדולים
 

יתרונות של מערכות סולאריות מרכזיות

 
 • הוצאות אחזקה מינימליות
 • הפחתה אמיתית בעלות חימום המים
 • שימוש באנרגיה ירוקה ונקייה, החוסכת חשמל ומצמצמת פליטת גזים מזיקים (CO2) לאטמוספרה.
 • עלות ההשקעה בהקמת המערכת מוחזרת תוך תקופה קצרה, תלוי במיקום הגיאוגרפי.

 
מערכות סולאריות מפרטים טכניים
 

* תרמו-סיפון: תהליך המתרחש כאשר המים המתחממים בקולט מתפשטים ומשקלם הנפחי יורד. כתוצאה מכך הם עולים מהקולט וזורמים ממנו דרך הצינור לתוך הדוד, דוחפים את המים הקרים אל כניסת המים הקרים לקולט, וחוזר חלילה. מערכות תרמו-סיפון יכולות לתפקד במעגל פתוח – עם דוד שמש וקולט, או במעגל סגור – דוד עם מחליף חום וקולט תואם.