היתרים

 
היתרים של מכון התקנים
תעודת היתר מכון התקנים
תעודה מכון התקנים
יצואן 2005
יצואן 2006
יצואן 2007
יצואן 2008
יצואן 2008
SABS – דרא"פ
היתר מס' 23633
מחממי מים חשמליים: מחממי מים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי
היתר מס' 23074
היתר מס' 23074
מחממי מים חשמליים: מחממי מים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי
מת"י – מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים - 1
היתר מס' 23635
היתר מס' 23635